Wednesday, February 24, 2016

Helgust ja valgust Eesti Vabariigi aastapäevaksIlmunud Eesti Kirikus 23.02.2016

Eelmisel nädalal lõppes paariks päevaks hall ja sombune ilm. Mäletan, kui möödunud nädala teisipäeval tööle ruttasin, siis üle hulga aja paistnud kuldne päike muutis meeleolu võrreldes eelnevate päevadega helgemaks ja optimistlikumaks. Siis tuli mõte, et rohkemat helgust ja valgust sooviksin kõikide ellu ka saabuvaks Eesti Vabariigi 98. aastapäevaks.

Mulle näib, et helgust on meie ellu vaja juba seepärast, et meieni jõudvad maailma ja Euroopaga seotud teemad on praegu pigem süngevõitu. Sõjale Süürias pole rahuldavat lahendust leitud, põgenike probleem on kõikjal terav, USA presidendivalimistel domineerivad kummalisevõitu kandidaadid jne. Olen kõrvalt näinud, kuidas segaduses on ka kristlased ja on neid, kes ei suuda enam kinni pidada kesksetest põhimõtetest nagu armasta oma ligimest nagu iseennast või käitu nii nagu sa tahad, et teised sinuga käituksid.

Helgus seondub valguse ja helendamisega. Mõned head aastad tagasi tegi Vahur Kersna meeldiva intervjuusarja väljapaistvate inimestega, mille ta pealkirjastas „Helenduvad olendid“. Pidasin seda pealkirja tabavaks, eelkõige tuletas see mulle meelde natuke salapäraseid salme Uuest Testamendist:

 Kuue päeva pärast võttis Jeesus kaasa Peetruse ja Jaakobuse ja tema venna Johannese ning viis nad kõrgele mäele üksindusse. Ja ta muudeti nende ees; ta pale säras otsekui päike, ta rõivad said valgeks otsekui valgus. Ja ennäe, Eelija ja Mooses näitasid end neile ja kõnelesid temaga. (Mt 17:1-3) 

Olen päris mitmel korral mõelnud vastuseta küsimusele, millest Jeesus mäel Moosese ja Eelijaga rääkida võis ja kas midagi muutus, kui ta helendus mõne aja pärast lakkas. Ega ma oma fantaasiatega kuhugi ei jõudnud, vast ainult tõdemuseni, et püüded kujutada ette olukorda, kuidas maine reaalsus jumaliku helenduse katab, kulgevad raskelt. Näiteks on 2014. aasta filmis Noa (peaosas Russell Crowe) kujutatud valgusingleid, keda maale langedes katab koorikuna kivine kest, mis kammitseb nende sära ja katab nende loomuliku helenduse. Kunstilise tulemuse üle võib vaielda, kuid mulle näib, et ka tänases Eestis on päris palju niisuguse kooriku kandjaid, kelle loomulik helendus alles otsib väljapääsu.

Helenduse vastand on pimedus. Vana filosoofiline traditsioon kõneleb sellest, et pimedusel puudub iseseisev olemus, tegemist on lihtsalt valguse puudumisega. Selle arusaama omaksvõtmist võib üsna loomulikuna märgata meie keeles, toast väljudes me ju kustutame tule, mitte ei kutsu pimedust tuppa. Küllap püüab vaistlikult enamik inimesi pimedusse valgust tuua. Mulle tundub siin üsna ajutise ja lihtsustava lahendusena, kui valguse puudumist tahetakse hajutada tõrvikutega rongkäikude või mõne vana skandinaavia jumala pildi seljale kleepimisega.

Pigem tuleks helguse otsimist alustada igapäevasest elust. Omaenda elu viimase ajal sündmusi vaadeldes leidsin sealt mõndagi jagamisväärset. Näiteks peab gümnaasiumi lõpetamiseks iga õpilane tegema uurimistöö või praktilise töö. Mul on õpilased teinud mitmeid vahvaid uurimusi usulistel teemadel, kuid tänaseks olen juhendanud ka esimest praktilist tööd. Minu õpilased Rasmus ja Joonatan tegid Obinitsa õigeusu kirikust filmi „Obinitsa kirik ajas ja vaimus“.[1] Minu arvates sai kokku helge film, mis peaks valmistama rõõmu nii vaatajatele kui tegijatele.

Iseäraline helgus ilmneb inimese elu viimases faasis, mis väliselt väljendub ehk kõige enam tema naeratuses. Eks ma teadsin ju hiljuti lahkunud Urmas Petti haigusest ning olin hämmastunud kõikidel viimastel kohtumistel, sest Urmast naeratas palju. Nii oli see suvel Paides arvamusfestivalil ja viimasel Treffneri kooli jõulujumalateenistusel, kus mul oli rõõm Urmast aidata. Urmas naeratas ja mulle näis, et temas valitses kirgastumine ja rahu.   

Eesti Vabariigil täituv 98 eluaastat on iga, mis on inimesele pikk, kuid riigile pigem lühike aeg. Samas väljendub selles noore ja vana sümbioos ja Eesti Vabariigi aastapäevas võiks sisalduda nii nooruslikku spontaansust ja loomingulisust kui ka elutarkust ja paljude asjade uuesti kogemise rõõmu. Selline ongi tee helguse poole, kuhu ma Eesti Vabariiki koos oma pisut vanema õe EELKga koos suundumas näeksin.[1] Filmi saab vaadata aadressil : https://www.youtube.com/watch?v=ua6bgVTbGHY

Sunday, February 7, 2016

Järelmõtted hiljutisest dialoogistPüüan taastada ühe hiljutise dialoogi noore inimesega (loodan, et ta ei pahanda). Mulle näib, et see jutuajamine tuletas mulle meelde teemat, millega tahtsin kunagi sügavamalt tegeleda, kuid ei ole reaalselt selleni jõudnud (vt http://toomasjyrgenstein.blogspot.com.ee/2015/03/uus-usuline-aabits.html ). Võib-olla võtan end sellel kevadel kokku.

Olukord oli siis selline, et õpilane jäi pärast tundi klassi minuga juttu ajama.

Õpilane: „Õpetaja, kui te peaksite valima kristluse ja islami vahel, kumma te valiksite?“
Mina: „Ma ei saa sellele küsimusele vastata, sest ma olen selle valiku teinud üle umbes kolmkümmend aastat tagasi. Kuna ma olen kristlane, siis võid küsida, kas ma mingil tingimusel loobuks kristlusest islami kasuks?“
Õpilane: „Teie ei saa kristlane olla.“
Mina: „Miks mitte?“
Õpilane: „Sest te pooldate kooseluseadust. Kristlased ei poolda kooseluseadust.“

Edasist ma täpselt ei mäleta, kuid selgitasin vist üsna konarlikult, et ka kristlaste hulgas on olemas erinevad hoiakud ja seisukohad maailmas toimuva suhtes.  

Ma ei tea selle õpilase usulist tausta, kahtlemata oli ta intelligentne, kuid mind jäi painama tema lähenemine religioonile. Olen seda ükskord ka varem kirjutanud, kuid äkki peaks tunduvalt jõulisemalt ja rohkem ühiskonnas rääkima avatud religioossusest. Tunnen siin enda tegemata jätmisi, kuid küllap on mul ka mõttekaaslasi. Mulle näib, et oleks vaja selgitada religioosseid valikuid niisugustele inimestele (kelle hulgas on palju noori), 

kes arvavad, et uskumine on eelkõige teel olemine millegi suurema ja võimsama mõistmise poole ning sellel teel tuleb küsida julgeid küsimusi ja vajadusel ka oma seniseid seisukohti korrigeerida;      
kes arvavad, et Piiblit tuleb lugeda arvestades ajaloolis-kriitilisi uurimismeetodeid, arheoloogia ja etnoloogia andmeid ning pühakirja tõlgendamine ja selle sügav mõistmine on protsess, mis ei lõpe kunagi;
kes peavad tähtsaks loodusteaduste saavutusi ja mõistavad uute andmete valguses sügavamalt ja detailsemalt oma usulisi seisukohti;
          kes peavad kalliks teistsuguse maailmavaatega ning teistesse religioonidesse kuuluvaid inimesi ning arvavad, et ka nemad võivad saada osa igavesest õndsusest;
        kes mõistavad vähemuste probleeme ja arvavad, et nende õigustele riikliku ja ka kristliku tunnustuse andmine on tõsine küsimus, kus on võimalikud erinevad seisukohad;
        kes hindavad nii usulist kui ilmalikku pühendumist, kuid selle ülekasvamisel fundamentalismiks ütlevad sellisele lähenemisele otsustava ei;
          kes armastavad maailma kus me elame ning arvavad, et tänaste probleemidele ei pea tingimata vastuseid otsima minevikust.   

 Kindlasti pole see loetelu ammendav. Aga mulle näib, et religiooni kuvandit meie ühiskonnas võiks mitmekesistada. Ning võib-olla suudan sinna vaikese panuse anda.