Monday, June 27, 2016

Õpetaja ja poliitikaIlmunud Postimehe arvamusportaalis:
http://arvamus.postimees.ee/3742699/toomas-jurgenstein-kuidas-peaks-opetaja-klassi-ees-oma-maailmavaatega-kaituma

Kirjutasin õpetaja isiklike vaadete vahekorra igapäevase  õpetamisega natuke lahti. Ma arvan, et kosmoseteadust siin ei ole. Kirjutamise ajendiks oli ka artiklis nimetatud Järva-Jaani Gümnaasiumis juhtunu, kus ajalooõpetaja väitis, et teda Õhtulehe artikli pärast vallandati (artikkel  mulle sugugi ei meeldinud, kuid artikli pärast vallandamisele oleksin mõistagi vastu). Samas olen lugenud ka kooli ja vallavanema selgitusi ning mulle tundub, et õpetaja peamises probleemid olid siiski mujal.   

Viimastel nädalatel on avalikkuse tähelepanu pälvinud ajalooõpetaja vallandamine Järva-Jaani Gümnaasiumis, mida erinevad osapooled on põhjendanud erinevalt. Kindlasti ei taha ma võtta seisukohta vallandamise suhtes, siin peavad selguse tooma töövaidluskomisjon ja teised pädevad ametkonnad. Küll aga on seoses antud juhtumiga tõusnud arutatavaks teemaks ka laiemalt õpetajate osavõtt poliitikast ja selle kajastumine koolis.

Kuna olen kümmekond aastat osalenud poliitikas ja samal ajal koolis õpetajana töötanud, siis püüan sellel teemal mõnda tähelepanekut välja tuua. Minu julgust antud teemal sõna võtta suurendab asjaolu, et paarkümmend aastat usundiõpetuse ja filosoofia õpetajana töötades olen pidanud mõtestama oma isikliku usu ja klassis käsitlevate religioossete teemade suhet.

Kõigepealt mulle näib, et õpetamisel koolis tuleb kasuks kohe kursuse alguses reeglite paikapanek. Kokkulepitud reeglite hulka võiks kuuluda, et igaühel on õigus oma arvamusele, kuid on olemas paremini ja halvemini põhjendatud arvamusi, maailmavaatelised valikud on kindlalt õpilase privaatsfäär,  kuid tundides on fooniks kriitiline ja avatud lähenemine jne. Võimalikult selgelt fikseeritud „mängureeglid“ annavad kindluse nii  õpilastele kui ka õpetajatele. Olen olnud sisimas vägagi rahulolev, kui aasta või kahe möödumisel küsivad õpilased minu religioossete või ateistlike veendumuste järele. Tähendab tundides pole need kuidagi domineerinud.

Teiseks tahaksin juhtida tähelepanu paarile küsitavale arusaamale, mis on kahjuks üsna laialt levinud. Näiteks, vähemalt gümnaasiumis pole üldjuhul võimalik õpilasi mõjutada teatud maailmavaateliste või poliitiliste väidete ainuõigeteks kuulutamisega, see annaks pigem vastupidise efekti. Pisut ehk liiga üldistatult mulle tundub, et tundlike õppeainete ja teemade puhul liiga palju kõneldud neutraalsest õpetamisest. Olen sellele eelistanud alati rääkida tasakaalust. Ei elu, ajalugu, religioon ega poliitika pole neutraalsed, vaid seal esinevad kirglikud seisukohad, vastandused, sünteesiotsingud, leppimised jne. Mulle näib, et neutraalne taotlemine peletab õpilased sageli teemast eemale ning neid toob tagasi huvitavate, mitmekülgsete ja sageli väljakutsuvate väidete ja seisukohtade kõrvutamine.

Loomulikult möönan, et neutraalsusele püüdleva õppe asendamisel erinevatest väidetest sündiva tasakaalulise õppega on omad ohud, kuid õpilaste tagasiside annab õpetajal alati võimaluse oma õpetamist korrigeerida. Lõppude lõpuks on kooli osa ja minu meelest ka kohustus õpilastele mõtestatud valiku tegemiseks teabe andmine.
Mulle näib, et lisaks klassis järgivatele reeglitele peaks õpetaja kehtestama teatud reeglid ka iseendale. Kindlasti on see isiksuste puhul on see väga individuaalne, toon mõned näited isiklikest reeglitest:

-           Püüa olla seal, kus on su õpilased. Kui õpilased on facebookis, siis ole ka ise seal. Viibi õpilaste koosviibimistel, suhtle nendega,  sest nii tunnetad kõige paremini õpilaste suhtumisi, arusaamu ja hirme.
-          Hoia õpilasi ja ole ise valmis haiget saama. Õpilasega võib kaasas käia nooruse radikaalsus ja eitamisperiood ning nad ütlevad mõnikord mõtlematult teravusi. Sellest tuleb üle olla ja rahumeelseks jääda. See on täiskasvanu kohustus.
-          Ära kiirusta, aega on. Olen näitena kasutanud Lääne ja Ida kirikute vastastikust kirikuvannet, mis püsis ligi 1000 aastat, siis lepiti ära. Kõike probleeme ei saa hetkega lahendada, kuid saab aluse, et  nende lahendamiseks kahe, kümne või kahekümne aasta pärast.
-          Huumor aitab peaaegu alati.
-          Püüa näidata endastmõistetavaks peetavaid asju uute vaatenurkade alt.  See suurendab mõistvust ja viib uute mõteteni.
-          Rõhuta, et seisukohavõtt on parem kui kritikaanlus. Eesmärk peaks alati olema paremini põhjendatud seisukoht. Ärapanejalikku kriitikat on ühiskonnas niigi palju, kindla seisukoha võtmine seevastu suurendab vastutuse osakaalu.

Kuhu ma tahan reeglitega jõuda? Olen oma õpetamise eesmärgina ikka tsiteerinud Hermann Hesse teost „Siddhartha“ - brahmaanipoeg Siddhartha on just loobunud õppimisest askeetide juures ja astunud kaupmees Kamasvami teenistusse: „Kord, kui Kamasvami talle selgeks teha püüdis, et kõike, mida Siddhartha oskab, on ta õppinud temalt, vastas Siddhartha: „Säästa mind sellistest naljadest! Sinult olen ma õppinud, kui palju maksab korv kala ja kui palju protsente võib nõuda väljalaenatud rahalt. Need on sinu teadmised. Mõtlemist ei õppinud ma sinult, armas Kamasvami, seda võiks sa parem minult õppida.““ On suurim kompliment õpetajale, kui õpilane on omandanud temast mitmekülgsema, nüansirohkema ja nõtkema mõtlemise. Siis võib ka tema maailmavaatelise või poliitilise valiku põhjendatuses kindel olla.

Tuesday, June 7, 2016

Vihmategija ja MaroArtikkel on ilmunud Postimehes: http://arvamus.postimees.ee/3723717/toomas-jurgenstein-hea-poliitiline-kultuur-tahendab-ka-valmisolekut-eneseohverduseks

Selle artikli ja artikli kommentaaride kirjutamise ajal ma tõesti ei teadnud, et Mihkel Raud loobub oma riigikogu kohast ja kuna mina olen asendusliige, pean ma otsuse langetama, kas lähen riigikokku. Aga tavaliselt olen oma artiklid ka blogisse tõstnud ja teen seda ka seekord. Vabandan, et parlamendi asjus ei kommenteeri,  kuid riigikogu uudis on veel liiga värske ja ootamatu, et seda mõtestada.
  
Alguseks niipalju, et mõtlesin seekord kirjutada poliitikast natuke kujundlikumalt. Lisaks jätsin blogipostituses artiklile esialgse otseselt Hesse Klaaspärlimängust tuleneva pealkirja. See raamat on mind nooruses väga mõjutanud, ka oli Klaaspärlimäng mul nõukogude sõjaväes kaasas. Lisaks leidsin vähemalt osaliselt tänu sellele raamatule endale ühe hea sõbra. Aga toimetus tegi õigesti kui pealkirja ära vahetas – lugejale ei pruugi need nimed suurt midagi öelda.

Ma pole kindel, kas järgnev Albert Einsteini kohta on räägitud jutt vastab üks-üheselt tõele, nii nagu paljusid suurmehi ümbritseb ka teda legendide ring. Lugu räägib, et kord tulnud üks daam Albert Einsteini juurde ja küsinud, mida peab ta oma pojale õpetama, et tollest tuleks niisama tark ja edukas teadlane saaks kui Einstein. “Jutustage talle palju lugusid”, oli Einstein vastanud. Daam olnud hämmastunud, kirjeldas siis pikalt oma poja andeid ja palunud tõsiselt rääkida mida pojale eduka teadlasekarjääri eelduseks õpetama peaks. “Jutustage talle siis veel rohkem lugusid”, vastas Einstein.

Mulle näib, et tänast poliitilist pilti iseloomustavad pigem lühikesed kokkuvõtvad laused, kuid mitte mõtlema ja interpreteerima ärgitavad lood või vähemalt lugude sissejuhatused. Näiteks leidub rohkesti emotsionaalseid hüüatusi pagulaste nullkvoodist, kuid tunduvalt nüansirikkam oleks interpreteerida sama teemat puudutavat pühakirja lauset: „Ärge unustage külalislahkust, sest selle läbi on mõned ise seda aimamata võtnud külalistena vastu ingleid“ (Kiri  heebrealastele 13, 2). Mõeldes viimaste nädalate poliitilistes sõnavõttudes üles kerkinud vastandusele avatud ja suletud Eesti vahel, püüdsin tänast poliitmaastiku olukorda illustreerida ühe vana loo kaudu.


Oma esivanemate kaudu Eestiga seotud Hermann Hesse „Klaaspärlimängu“ lõpus on kolm fantaasiarikast elulugu. Esimene neist jutustab matriarhaalsest kogukonnast ja seal tegutsevast  Sulase nime kandvast vihmategijast - šamaanist või targast, kelle ülesandeks oli määrata külvipäevi ning püüda ohverduste ja loitsudega ära hoida põuda või üleujutusi. Jutustuse lõpus peab vihmategija põua lõpetamiseks iseenda ohvriks tooma, tema tööd jätkab ta poeg.

Kaks teist elulugu on ka väga head, kristlikust kõrbeerakust, kelle juures pihtimas käiakse ning india karjusest, kes tapab vürsti ning askeedi juurde põgeneb.

Justkui möödaminnes räägitakse ka vihmategija äpardunud õpilasest Marost. Maro on andekas ja tark ning omandab kiirelt kõik mida saab pühendumuseta õppida. Samas on ta omakasupüüdlik ja edev ning vihmategija loobub Maro õpetamisest. Sellest hoolimata saab Maro külas populaarseks naljahambaks, trummarite kooris peatrummariks, kuid ka intrigandiks ja susijaks. Kui vana vihmategija ennast põua lõpetamiseks ohvriks pakub peaks Maro ta kirvelöögiga tapma, kuid ei suuda seda teha. Vihmategija vana tuttav viib selle toimingu läbi, ilm muutub ning küla saab eluga jälle edasi minna.

Mulle näib, et vihmategija ja Maro lugu peegeldab Eesti poliitilisel maastikku päris hästi. Tõstaksin esmalt esile igapäevast rutiinset tööd, mida vihmategija kombel tuleb teha. Sarnaselt vihmategija tööga mõjutavad ka poliitilised otsused keskkonda vaid osaliselt, nii ühiskonnas kui looduses kulgevad protsessid pole kunagi üheselt ette ennustatavad. Ning kindlasti iseloomustab head poliitilist kogukonda valmisolek ennast kas täielikult või osaliselt ohverdada, olgu panuseks vähemuste kaitse, inimväärne elu või hariduslikud võimalused. Nii mõnelgi juhul tuleb põhimõtete ja sisemise väärikuse säilitamiseks ohverdada reiting.   

Kindlasti tuleb toimetada ka ebameeldivate asjadega. Usun, et enamik pagulaste vastuvõtmise pooldajaid ei tee oma otsust rõõmuga. On kurb, et kedagi taga kiustatakse ja ta peab oma kodu sõja, terrori, sobimatute vaadete, seksuaalse orientatsiooni, nälja või mingil muul põhjusel maha jätma. Aga on probleeme, mille ignoreerimine või kellegi teise kaela lükkamine viib kaugemale ühiskonna solidaarsusest ja inimlikkusest.

Sarnaselt Maroga võib populaarsust saavutada ka erilise pühendumuseta ja rutiinse tööta. Reitingut tõstavad tõrvikutega rongkäigud, pidevad vaenlase otsimised, lihtsad ja selged hüüdlaused. Viimaste kohta on küll Murphy seaduses tabavalt öeldud: „Igale keerulisele probleemile on olemas lihtsad, endastmõistetavad ja valed lahendused.“ Hinnang Maro kohta ongi kokkuvõtvalt karm: „Soodustada õpilast, kes suudab küll hiilata, mitte aga teenida, tähendab tegelikult teenimise kahjustamist, vaimu reetmist.“

Sotsiaaldemokraadina olen oma erakonda näinud ideaalis vana vihmategijana igapäevast tööd tegemas. Kindlasti peab arvestada võimalusega, et kui saabub kriis, siis tuleb sarnaselt vihmategija looga end ohverdada. Olen mõelnud, et mina eelistaksin kirvelöögi andjaks paluda mõnd vana isamaaliitlast, kelle käe täpsuses ja suutlikkuses ohverdatavale silma vaadata võib enam-vähem kindel olla.

Mõtlesin tükk aega kellele kirves usaldada. Valik oli äärmiselt subjektiivne, kuid ehk on tõesti tänaseks poliitareenilt kadunud Isamaaliit mulle sotside kõrval kõige lähem olnud.