Friday, February 27, 2015

Kandidaat 923, viimane postitus
Teen nüüd viimase valimiseelse postituse. Ning nagu ennist juba ütlesin, blogiga jätkan, näiteks püüan esimese asjana analüüsida siin valimiste tulemusi.  

Kõigepealt kinnitan veelkord, et olen võtnud saabuvaid valimisi tõsiselt ning valituks osutumise korral lähen kindlasti riigikokku tööle.  

Järgnevalt tahan veelkord välja tuua ühe oma õpetajaametist tuleneva seisukoha. Nimelt kipume unustama, et hea õpetaja tunnuseks on ka asjaolu, et tema õpilased on avatud ja kriitilised, polemiseerivad õpetaja seisukohtadega ning aeg-ajalt lükkavad õpetaja väited ümber. Kui õpilased liiga palju kordavad vaid õpetaja poolt öeldut, siis tõenäoliselt pole tegemist väga hea õpetajaga. 

Euroopa kultuuriruumis tsiteeritakse sageli Aristotelese lauset: amicus Plato, sed magis amica veritas – sõber on Platon, kuid veel suurem sõber on tõde. See on kreeka filosoof Platoni õpilasele Aristotelesele omistatud ütlus on meieni jõudnud ladina keeles. Pole täpselt teada, kas provintsist Platoni Akadeemiasse õppima tulnud Aristoteles lahkus sealt enne või pärast õpetaja surma, kuid Platoni eluajal oli selge, et tema vaated lahknevad õpetaja omadest. Samas ei kadunud kuhugi Platoni inspireeriv mõju nii Aristotelese elust kui ka õpetusest. 

Räägin seda lugu selleks, et mul õpetajana on hea meel näha oma õpilasi mitmetes erakondades, kes sageli minu seisukohtadega polemiseerivad. Aga väga hea meel on ka kirjadest ja telefonikõnedest, kes kinnitavad, et olen nende kandidaat.

Tahan siinkohal kinnitada veel kõikides teistes erakondades kandideerivatele õpilastele, sõpradele ja tuttavatele, et tulgu homme, mis tuleb, elu läheb edasi ning meie suhetes midagi oluliselt ei muutu. Ning kui olen oma väljaütlemistega kampaaniaperioodil kedagi solvanud, siis palun vabandust.

Hakkan nüüd mineme Tartu turule, et natuke veel tänavakampaaniat teha! Ega ma end tänaval kindlat ei tunne, kuid kõik teoreetikud ütlevad, et viimastel päevadel peab nähtav olema.

 
  

Thursday, February 26, 2015

Une tähtsusestMitmel päeval on ilm juba väga kevadesse kandunud. Kevad tähendab tavaliselt millegi uue algust ning tõtt öelda olen riigikogu valimiste tulemuste osas mõõdukalt optimistlik. Kui eelmiste valmiste ajal ütles enne valmispäeva mulle kümmekond inimest, et hääletasid või kavatsevad hääletada minu poolt, siis tänavu on neid inimesi olnud kordades rohkem. Usun ka, et saame sotsidega Tartus päris hea tulemuse. Tean hästi SDE nõrkusi ja mida võinuks kampaania ajal paremini teha, kuid jätan selle analüüsi järgmiseks nädalaks.

Panen täna lugemiseks kaasa ühe oma vana artikli kevadest, kus pühad mehed jõuavad arusaamisel, et Jumalat saab teenida ka magades. Loodan väga, et riigikokku valitakse inimesed, kes kõvasti tööd teevad, kuid elu osaks olevad normaalseid asju ei unusta. 

  

Kevad meie mõtetes


Viimaks ometi on ilm kevadesse kaldunud. Soe õhk ja päike panevad looduses protsessid kiiresti käima, mõned taimed löövad rohetama suisa päevaga. Bioloogilise maailma kõrval kasutatakse sõna kevad aga ka millegi tärkamise kohta inimese vaimus. Oma kuulsas raamatus „Õhtumaa allakäik“ räägib filosoof Oswald Spengler kevadetest kultuurides. Seda aega iseloomustab vilgas vaimsete väärtuste ja ideede teke ja nende järeleproovimine. Näiteks Lääne kultuuris kuulub kevadesse Spengleri arvates suurima mõtlejana Aquino Thomas.

Ka Eestis ei piirdu tänavune kevad üksnes igaaastaste muutustega looduses. Usun, et üheks huvitavaks vaimse kevade väljenduseks saavad olema 1. mail toimuvad mõttetalgud, kus otsitakse lahendusi mitmetele meie ühiskonna suurematele ja väiksematele valupunktidele. Mõttetalguid ettevalmistavatest sõnavõttudest jäi mulle kõige enam meelde Lagle Pareki meenutus Postimehes. Ühel koosolekul oli Pilistvere vaimulik Vello Salum talle sosistanud lihtsa manitsuse: „Lase teistel ka rääkida!“ Arvan, et see sobiks päris hästi üldistavaks retseptiks mõttetalgutele, head rääkijad ja need, kes seoses oma tööga palju räägivad,  võiksid seal ennast tagasi hoida ning kuulata neid, kes on tagasihoidlikumad ja tavaliselt vähem sõna võtavad.    

Kevadet iseloomustab üheltpoolt suur intensiivsus, teisalt aga ka väsimus. Just viimasest lähtuvalt tahakski tänase loo lõpetada humoorikalt. Vähemalt mind vaevab tihti  kevadväsimus ning uni kipub peale nii sobivates kui ebasobivates kohtades. Leidsin sellele probleemile toreda lahenduse hassiidide* lugusid tutvustavast Georg Langeri raamatust «Rabi, kelle üle taevas naeris». Seal on kirjas õpetlik juhtum rabi Šmelke elust:
«Ometi on ka hea uni Jumala and. Seda pidi rabi Šmelke ükskord ise tunnistama. Kord tuli Nikolsburgi Lisenski püha rabi Elimelech. See valmistas oma käega rabi Šmelkele aseme, kloppis patju ning palus teda vähemalt üks kord magada nagu kord ja kohus. Sõbrale, kellest ta nõnda lugu pidas, ei saanud rabi Šmelke ära öelda. Ta magas terve öö ning kui ta hommikul ärkas oli ta reibas ja puhanud nagu ei kunagi varem. Ja kuidas tundis ta end veel siis, kui ta pärast tavakohast kümblust palvemajas palvetama asus. Nikolsburgi vana sünagoog ei olnud eales nii ilusta palvetamist kuulnud!
Kui palvus oli läbi ütles ta: «Nüüd ma tean, et Jumalat võib teenida ka magamisega.»»

* Hassiidid olid 18. sajandil tekkinud judaistlik liikumine, mis rõhutas vahetut suhet Jumalaga ning rõõmsat ja inspireerivat usku.

Tuesday, February 24, 2015

TänamineEhkki lõin selle blogi, et riigikogu valimisteks kampaania teha, hakkas blogisse kirjutamine mulle meeldima. Seega jätan blogi alles ja kirjutan sinna edaspidigi oma arvamusi. Tänane sissekanne on aga kampaania teemal viimane.

Kampaania ajal saadud toetuse eest tahaksin paljusid inimesi tänada.

            Kõigepealt oma perekonda, kes on paar kuud pidanud taluma minu ajapuudust ja hõivatust (isegi kass andis oma osa, ta on vist oma maskotina väntsutamisest surmani tüdinud).

            Teiseks töökaasalasi ja õpilasi, kahtlustan, et nad vahel nägid, et ma ei ole 100% mõtetega kooli juures.   

            Kaaslasi SDEst kellega koos moodustasime päris hea seltskonna ja kellega me kampaania kindlasti väärikalt lõpule viime.

            Konkureerivate erakondade kandidaate, kes on sundinud ja sunnivad meid täiega pingutama.

            Kõiki, kes on mind kandidaadina toetanud, minu poolt hääletanud ja kes kavatsevad seda veel teha.

Kõiki inimesi, kes mind hea sõnaga, mõtetega või siis materiaalselt toetasid.