Monday, May 1, 2017

Poliitika 8


Tunnen, et pean rääkima oma mõtetest ja kahtlustest mõningate aktuaalsete sündmuste osas, osad nendest tulevad või juba on eelnõudena Riigikogus, mõned mitte. Tean ka seda, et nii mõnigi minu seisukohtadest võib olla vastuolus minu sõprade ja ka valijate seisukohtadega, seepärast ongi ausam oma vaated lahti kirjutada.

Aasta ema
Minu arvates on see üks piinlik lugu, mille võinuks lahendada vaikselt aasta ema kandidaatide reglementi muutes. On fantastilisi üksikemasid, kes on praegu juba reglemendiga kõrvale jäetud. Igatahes pole praegu tegu üle-eestilise ema valikuga ja see ei ole õige. Tunnistan, et mulle tundub  Aasta emaga seonduv probleem olevat natuke analoogne pingega uuetestamentliku ja vanatestamentliku maailmamõistmise vahel, kellelegi tundub väga kole patuste ja tölneritega koos süüa. Lähemal vaatlusel aga võivad need patused ja tölnerid olla eeskujuks, sest nad mõistavad maailmas olulisi asju pareminigi, kui paljud usulistest reeglitest lähtujad. Samas olen ma optimistlik ning usun, et ka Aasta ema küsimuses jõutakse mõistliku lahenduseni. Marina Kaljurand kirjutas sellest mõistlikult: http://www.ohtuleht.ee/800821/marina-kaljurand-aasta-ema-valimisest-see-mis-praegu-toimub-on-muutunud-kohati-vaga-inetuks  

Karusloomad
Olen oma mõttekäigu selle probleemi kohta blogis kirja pannud: http://toomasjyrgenstein.blogspot.com.ee/2017/02/karusloomakasvatuse-keelustamisest.html. Ega mul palju lisada pole. Mõistan siin mõlema poole argumente, kuid hääletan keelustamise poolt.  Tunnistan ka seda, et eelnõu pole päris selline, mis oleks minu ideaal, oleksin alustanud rebaste keelustamisega (mulle kui vanale allakäinud bioloogile on väga raske selgeks teha, et normaalne rebaste elu on ilma, et nad jooksta  saaks). Samas olin hiljuti sõbra pool, kelle elutoas puuris askeldasid lemmikloomadena vähemalt minu hinnangul vägagi rahulolevad tšintšiljad, mitmetes maamajapidamistes on tšintšiljade pidamine oluline tootmise kõrvalharu. Kokkuvõttes otsustas Albert Schweitzeri filosoofia, mis mind omal ajal päris palju mõjutanud on.

Metsaseadus
Ennist oli juttu, et olen bioloogina alla käinud, kuid artikleid ja seisukohti ikka püüdnud lugeda, professor Veiko Uri analüüs oli ülevaatlik ja hea: http://www.sirp.ee/s1-artiklid/c21-teadus/veel-metsadest-ja-metsandusest/ Raamistiku otsustamiseks on mulle andnud kaks tõsiasja: esiteks,  Eestis on metsi (metsamaad) umbes poole rohkem kui 100 aastat tagasi ning teiseks, metsi ei raiuta rohkem kui juurdekasv (juurdekasvu arvutuste problemaatikaga olen ka kursis). Metsaseaduse puhul on praegu üheks oluliseks küsimuseks kuuskede vanus, saan aru ka  juurepessist tulenevat soovi raievanust alandada. Samas mulle tundub, et selles küsimuses on kompromiss võimalik (keskkonnakomisjoni esimeest Rainer Vakrat ma siin usaldan).
Tahaks rääkida ka isiklikust kogemusest (tean väga hästi, et see pole üldistatav). Oma kodupaigas Pärnumaal Ridalepas tegin neli nädalat tagasi pikema retke. Mulle tundus, et minu poisipõlvega võrreldes on metsi omajagu (ehk isegi kolmandiku jagu) rohkem. On tehtud ka lageraiet (eramaal), kuid langid olid enam-vähem korralikud.   
Metsaga seondub ka kavandatav tselluloositehas Vorbusele. Siin on minu seisukoha aluseks asjaolu, et oluline osa Eestis raiutud metsadest veetakse praegu ümarpuiduna st üliväikese hinna eest välja. Tselluloositehas aitaks seda proportsiooni muuta. Raiumiseks on nagunii piirangud ees (mitte rohkem kui juurdekasv). Loomulikult peavad keskkonnanõuded olema täidetud, kuid kipun siin tehases nägema rohkem kasu kui kahju.    

Rail Baltic
Ütlen kohe välja, et olen RB suhtes ettevaatlikult pooldav. Tunnistan ka seda, et kõige vähem on mind selles küsimuses mõjutanud koosolekud, arutelud, kirjutised, brošüürid jne, mis näitavad, et selles küsimuses on kõik üheselt selge. Kindlasti Rail Baltic seda ei ole. Tartlasena pooldasin  mõistagi Tallinn-Tartu-Valga trassi, kuid siin olen alla jäänud. Samas on mulle ebaselge, kas Berliini sõitmiseks on mul tark esmalt sõita Tallinna, Pärnusse või Riiga (viimane liin on mulle eriti oluline). Üsnagi palju minu mõttekäikudest ja kahtlustest on sarnased Aado Lintropi arutlusega:  http://loitsija.blogspot.com.ee/2017/04/rail-balticust-vaidlus-iseendaga.html#comment-form


No comments:

Post a Comment