Monday, May 21, 2018

Kooli kutsuvad majakad


 Ilmunud EPLi arvamusena 20.05.2018: http://epl.delfi.ee/news/arvamus/toomas-jurgenstein-kui-opetaja-ei-maleta-enam-millega-tundi-alustas-on-tegu-lollikindla-variandiga-aga-edasi-see-ei-vii?id=82139889


16. mail oli riigikogus esimesel lugemisel eelnõu, mille kohaselt iga viie aasta tagant hakatakse hindama direktorite pädevust. Mulle näib, et see eelnõu on igati sobivaks pusletükiks tänases hariduspildis ning selle mõju on suurem kui esmapilgul võiks oletada.  

Räägin alguses natuke Eesti koolide direktoritest. Piltlikult väljendades on kooli direktor majakas, keda alati pilguga otsitakse. Koolijuht võib jõuda ilukirjandusse, olgu näideteks siis Jakob Westholm (1877 - 1935), kes ärkas ellu Jaan Krossi „Wikmani poistes“ ja kinnitas, et iga Wikmani poisi eesmärk on surematus või Hugo Treffner (1845 - 1912), kes figureerib härra Maurusena Anton Hansen Tammsaare „Tõe ja õiguse“ teises osas, kus ta rääkis muuhulgas, miks on tema koolis sotsioloogia keelatud. Direktorid pälvivad tähelepanu ka tänapäeval, nädalapäevad tagasi tulnud teade, et Lauri Leesi Tallinna Prantsuse Lütseumi direktorina ei jätka ja läheb penisonile, levis üle Eesti.  

Eelnevast lähtuvalt tekibki küsimus, miks selliseid majakaid peab iga viie aasta järel hindama ja nende väärtuslikku aega ja närve sellele kulutama. Mulle tundub, et kõrvalpilk direktori toimetamistele on siiski vajalik, eriti kui hindamise kõrval tähtsustada nõustamist ja vastastikku õppimist. Eelnõu kohaselt moodustavad komisjoni minimaalselt koolijuhtide esindaja, kooli pidaja esindaja ning haridus – ja teadusministeeriumi esindaja. Loomulikult peavad sinna komisjoni kuuluma oma valdkonna parimad ja kui selline tarkade inimeste seltskond legendi staatuses direktoriga kokku saab, on kõigil hindamisel osalejatel potentsiaali oma teadmisi täiendada.    
Miks ikkagi sellised vestlused-nõustamised-hindamised on vajalikud. Ehkki ma pole kunagi olnud koolijuht, räägin lühidalt ühest enda natuke ehmatavast kogemusest. Nimelt on pikalt koolis töötava inimese kiusatuseks automaatsus. Kui mul hakkas koolis paarkümmend aastat õpetajana täis saama, siis hakkas ette tulema hetki, et mingil hetkel avastasin üllatusena, pool tundi on möödas, kuid tunni algust ma hästi ei mäleta. Aga mu suu rääkis tõenäoliselt normaalset juttu, sest õpilased olid rahulikud. Automaatsus, mis koolis igapäevaselt enamasti töötab, on üsna lollikindel. Mulle tundub, et see tagab stabiilsuse, kuid mitte arengut. Tuletan siin meelde president Ilvese üht tuntumat kommentaari „Mis on toonud meid siia, ei vii meid edasi.“

Teiseks, tänane kool eeldab avatud hoiakut ja tänane direktor peab olema dialoogi inimene. Täpsustan kohe, mida mõtlen dialoogi all. Need on vestlused, kui inimesed vahetavad mõtteid ja nad ei tea missugustel seisukohtadel nad vestluse lõpus on. Kui nad seda teavad, pole tegemist dialoogi, vaid kahe monoloogiga. Tänasel haridusmaastikul räägitakse ühe enam uuest õpikäsitlusest, mille keskmes on õppija areng ja areng eeldab avatud lähenemist ka koolijuhilt. Tsiteerin järgnevalt haridus-  ja teadusministeeriumi uue õpikäsitluse kokkuvõtet koolijuhtimise kohta: „Koolijuhtimises toimub eemaldumine tarbetust hierarhiast ja kontrollipõhisusest ning liikumine suurema demokraatia ja osalemise, nii kooli, õpetaja kui ka õpilase suurema otsustusõiguse ja tegutsemisevabaduse suunas.“ Neid eesmärke on võimalik saavutada vaid vastastikuses koostöös ja direktori dialoog komisjoniga on targa direktori puhul võimalike uute ideede arutamise allikaks.   
Tõenäoliselt tuleb hindamisel aeg-ajalt ette ka kurvemat poolt. Vahel saab tõesti direktori aeg täis. Tänane Tartu Ülikooli rektori kohusetäitja Tõnu Lehtsaar on paar aastat tagasi kirjutanud artikli „Taandumistarkus“. Ta kirjutab: „Taandumistarkus tähendab teravat tegelikkusetaju. Arusaamist toimuvast nii globaalses kui ka paikses tähenduses ning oma rolli mõistmist toimuvas. On hetki, kus ürituse edasiminekuks on mõistlik senisel tegijal taanduda.
Taanduda suudavad vaid need, kes on pühendunud. Ükskõiksed lähevad lihtsalt minema. Küps ja läbimõeldud taandumine usaldab ettevõtmise järgmistesse kätesse. Oluline pole, kes teeb, oluline on, et üritus läheb edasi (ERR 31.08.2016).“ Ei ole välistatud, et direktori dialoogis hindamiskomisjoniga tuletatakse vahel meelde ka taandumistarkust.
Tahaksin lõpetada näitega direktorite ülesannete mitmetasandilisusest ja keerukusest. Võtame täna väga aktuaalse õpetajate järelkasvu probleem. Üheltpoolt peab direktor olema see, kes tõstatab seda probleemi kõige kõrgemal tasemel, nagu tegid seda hiljutises avalikus pöördumises Tallinna Reaalkooli direktor Ene Saar ja Hugo Treffneri Gümnaasiumi direktor Ott Ojaveer. Direktorid peavad rääkima õpetaja olulisusest ühiskonnale,  suurest töökoormusest, mis pole tänaseks kaetud väärika palgaga. Teisalt peavad nad looma fooni, et noortele mõjuks nende jutt kutsuvalt, et endale õpetaja ametis kutsumus leida. Niisuguseid raskeid ja loomingulisi lahendusi seisab direktorite ees veel palju ning seetõttu peavad meie koole juhtima avatud, dialoogi hindavad ja loomingulised isiksused. No comments:

Post a Comment