Thursday, October 18, 2018

Igor Tõnu Tass


Hea eesistuja! Head kolleegid!

Tund on hiline ja ma mõne sõna ütlen, kuna lubasin seda oma kutsehariduses töötavatele kolleegidele. Tõepoolest, Krista (Aru) väga meeldivalt rõhutas, et kutsehariduses õpivad tulevased meistrid. Mulle meeldib mõelda, et kutsehariduse eesmärgiks on valmistada ette loojaid, kes suudavad mateeria kasulikkuse, maitse ja ilu kõige silmapaistvamal moel avada. Mulle hakkas see lause nii meeldima, et ma kordan teda veel: kutsehariduse eesmärgiks on valmistada ette loojaid, kes suudavad mateeria kasulikkuse, maitse ja ilu kõige silmapaistvamal moel avada. Toimugu see siis ehituses, aianduses, kokanduses või mujal. Ja meistreid aitab ette valmistada loominguline keskkond.

Minister nimetas siin robootikalaborit. Ma toon näite ühest teisest vallast, aga see on sama hea. Ühes kõige väiksemas kutsehariduskoolis, Tartu Kunstikoolis, tegutses kaheksa aastat sümboliväärtusega isiksus ja selleks oli kunstikooli kass. Tal oli nimi Igor Tõnu Tass, paar nädalat tagasi sai ta autolt löögi ja sai surma. Kellel on huvi, vaadake Igor Tõnu Tassi Facebooki lehekülge ja neid järelehüüdeid. Ta aitas seal luua tõeliselt loomingulise keskkonna. Tartu Kunstikooli direktor Kadi Kreis on öelnud Igor Tõnu Tassi kohta: "Ta aitas luua kunstikooli identideeti, aga see tuli tal kuidagi loomulikult välja, mitte kunstlikult. Ta ei olnud meile lihtsalt kass, vaid ka väärtuste kandja. Kui sul oli raske päev, siis suhtlesid temaga ja see aitas. Ta oli pingete maandaja ja psühholoog." Niisiis kutsekoolid, kus on rikas loominguline keskkond, olgu selleks robootikalabor või on selleks kaasatud loomad – see on meistrite kasvulava.

Muutun nüüd asjalikumaks ja tõepoolest täna käis juba läbi, et Riigikogu saalis toimus möödunud aasta 18. mail riiklikult tähtsa küsimusena arutelu kutsehariduse olukorrast. Eesti Kutsehariduse Edendamise Ühingu esimees, Viljandi Kutseõppekeskuse direktor Tarmo Loodus nimetas seal või tõi välja eelkõige viis olulist teemat. Tänane eelnõu aitab iga seda teemat sammu võrra edasi. Näiteks toonitas Tarmo Loodus, et kutseharidus on üks osa haridussüsteemist kui tervikust ja selleks tuleb tagada õpilastele võrdne kohtlemine kõigil haridusastmetel. Samuti nimetas Tarmo vajadust tugispetsialistide järele, kutsehariduse rahaliste võimaluste paindlikumaks muutmist, eraettevõtluse kaasamist ning tõstis esile minu jaoks väga sümpaatse vajaduse: igal Eesti inimesel peaks 25. eluaastaks olema kutse.

Kui me loeme tänast eelnõu, seletuskirja, siis Tarmo Looduse poolt tõstatatud probleemidele on peaaegu igaühele teatud vaste olemas. Ma ei hakka neid ette lugema, need olid mul samamoodi välja nopitud nagu eelkõnelejatel ja kõlasid juba siin saalis.

Niisiis, head kolleegid, meie ees on tulevaste meistrite eelnõu. Eestile on meistreid vaja, töötame sellega edasi, teeme selle veel paremaks! Mul on hea tunne, sest mulle tundub, Riigikogu käib selle seadusega väga ühte sammu. Aitäh!

No comments:

Post a Comment