Friday, August 28, 2015

Algavale õppeaastale mõeldes
Paar panen kirja paar üsna subjektiivset soovi ja mõtet algavaks õppeaastaks.

Käesoleva õppeaasta alguses oleme pidanud HTGs tõdema, et väga paljud koolikorralduslikud ja ka sisulised asjad, mis on teinud meie kooli eriliseks, on tänaseks päevaks laialdaselt omaks võetud (täpsustuseks olgu öeldud, et nii mõnegi idee järgnevast loetelust oleme saanud Soomest ). Olgu siin nimetatud puhtaks gümnaasiumiks olemine, perioodsüsteem, 75-minutilised tunnid, kuid ka näiteks tugev vilistlaste kaasatus. Ise olen suutnud õla alla panna filosoofia ja usundiloo järjepidevale õpetamisele, mida ka mitmetes gümnaasiumites pole.

Seega küsimus, mis teeb HTG teistest eristuvaks kooliks, et õpilased meile ikka tulla tahaksid, on tõsisem kui veel mõned aastad tagasi. Aga kooli jaoks olulisi ideid mul praegu pole. Kirjutan väiksematest asjadest, mis mulle endale on tähtsad.  

1.       Nädala alguses ühel koolitusel rõhutas HTGd juba üle kümne aasta nõustanud Martin Tiidelepp, et õpilaste jaoks on hästi oluline, et siin lastakse neil olla nemad ise – ei eeldata, et nad tingimata mingi uue rolli võtaksid. See on HTG üks tugevusi küll, mida minu arvates võiks veelgi süvendada.  Näiteks õpilaste tagasiside küsitlustelt tuli välja, et koolis võiks olla üks täiesti vaikne koht. Maja on suur ja hakkasin mõtlema, et võiks äkki tõesti leiaks ühe vaikse toa, tooks sinna kümmekond mugavat tooli, ehk ka klassikaline muusika võiks mängida, kuhu vaikuse otsijad saaks vahetunnil tõmbuda.
Aga jah, piirid on olemas. Selle iseendaks olemise lubamise juures hakkasin mõtlema oletatavale juhtumile, kui meie kooli saabuks õpilane, kelle identiteedi juurde käiks ka burka. Praegu ma arvan, et koolis burkat ei peaks aktsepteerima, juukseid katvat rätti aga küll. 

2.       Teisena  olen mõelnud, et ainealaselt  püüaks õpilastele võimalikult hästi edasi anda nö suurt pilti. Mõtlen selle all teadmiste raamistikku, et missugused on maailma asjadest arusaamise põhilised viisid, kuidas on need välja kujunenud ja maailma mõjutanud, mille poolest need erinevad, missugused on reaalsed valikud jne. Olen mõelnud, et minu kunagiste loodusteaduslike õpingute üheks suuremaks probleemiks oligi mul selle suure pildi lünklikkus. Mulle näib, et ainealaselt võiks see mulle selleks aastaks hea väljakutse olla.     

3.       Kolmandaks tahan veelgi sügavamat dialoogi õpilastega. Olen seda korrutanud, kuid ütlen veelkord, et dialoog tähendab minu jaoks seda, et kumbki vastaspool arutelu alguses ei tea, missugustel  seisukohtadel ta vestluse lõpus on. Tahaksin olla ise valmis muutuma ning olulisi argumente kuuldes oma seisukohti muutma ning  loodan seda ka õpilastelt.

No comments:

Post a Comment