Thursday, January 15, 2015

Ametlik eluluguMõtlesin, et lisan SDE valimiste lehel oleva teksti ka blogisse. Pilt on ehk natuke pühapäevane ning tekst ametlik, kuid tunnen enda ära küll.  

Elulugu
Toomas Jürgenstein on 1996. aastast Hugo Treffneri Gümnaasiumi filosoofia ja usundiloo õpetaja.
Põhitöökohale lisaks on Toomas Jürgenstein lugenud loengukursusi Tartu Ülikoolis, Kõrgemas Usuteaduslikus Seminaris, EMK Teoloogilises Seminaris, EELK Usuteaduse Instituudis, Tartu Teoloogia Akadeemias, lisaks õpetanud filosoofiat ka Miina Härma Gümnaasiumis ja Jaan Poska Gümnaasiumis. Toomas Jürgenstein on mitmete usundiõpetuse õpikute autor, lisaks avaldab ta pidevalt arvamusartikleid meedias.
2005. aastal valiti Toomas Jürgenstein Tartu Linnavolikokku, kus ta on kuulunud hariduskomisjoni. 2013. aastast on ta hariduskomisjoni esimees.
Toomas Jürgenstein on sündinud 23. juulil 1964 Pärnumaal. Lõpetanud 1979. aastal Jõõpre 8-klassilise Kooli, 1982. aastal Pärnu I Keskkooli. Kahekordse kõrgharidusega, esmalt lõpetanud 1989. aastal Tartu Ülikooli bioloogia eriala, 1996. aastal usuteaduskonna teoloogina.
Abielus, peres kasvavad kaks tütart ja poeg.
Toomas Jürgenstein nimetati 2006. aastal Tartu Aasta Õpetajaks, 2014. anti talle Hugo Treffneri Gümnaasiumi vilistlaste poolt elutööpreemia.

Miks kandideerin?
Kandideerima on mind juhtinud praktilised kogemused  õpetajana.
Tunnetan, et mitmed ühiskonna kihistumisest tulenevad probleemid saavad alguse koolist. Mulle näib, et paljud õpilased vajavad ka koolis solidaarsemat, toetavamat ning nende isiksust väärtustavamat lähenemist. Õpilastele peab olema võimalus langetada oma haridusteel valikuid ning nende eest vastutada. Samuti on ülimalt oluline lastevanemate aktiivne osalemine kooli näo kujunemisel. Seetõttu olengi kandideerimisel kasutanud juhtmõtteid: kodukool kogukonnakeskseks ja gümnaasium valikukeskseks.
Lisaks on mind ikka julgustanud ühiskondlikult aktiivne olema ning kandideerima tänaseks manalateed läinud kunagise haridusministri ja sotsiaaldemokraadi Peeter Kreitzbergi (1948 - 2011) soovitus eelmisteks Riigikogu valimisteks: „Toomas Jürgenstein on Õpetaja selle sõna kõige kõrgemas mõttes. Olen kohtunud sadade õpetajatega. Pean Toomast üheks kõige targemaks, vastustundlikumaks ja oma elukutsele andunud õpetajaks. Ta on sügavalt erudeeritud ja eetiline inimene, kelle põhimure on teistele andmine, mitte saamine. Toomas tahab ja oskab muretseda teiste inimeste muresid. Sellised inimesed peaksidki Eestit juhtima.“
Luban, et võtan oma tööd Riigikogus niisama tõsiselt kui oma õpetajatööd Hugo Treffneri Gümnaasiumis.
http://valimised2015.sotsdem.ee/est/ringkonnad/tartu-linn/toomas-jurgenstein

No comments:

Post a Comment